Wie is de eigenaar van de content?

Alle content (waaronder tekst, afbeeldingen, interactieve elementen en lay-out) (C) 2018 Reaktor en de Universiteit van Helsinki, alle rechten voorbehouden. Deze inhoud mag niet worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven in eender welke vorm of op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reaktor.

Voor toestemming kun je contact opnemen met elementsofai@reaktor.com.