Vraag je je af welke invloed AI op je werk of leven kan hebben?
Wil je weten wat AI echt betekent en hoe het wordt gecreëerd?
Wil je begrijpen hoe AI zich de komende jaren zal ontwikkelen en welk effect dat op ons zal hebben?

Ons doel: de mystiek rond AI wegnemen

"Elements of AI" is een gratis online cursus van Reaktor en de Universiteit van Helsinki. We willen zo veel mogelijk mensen aanmoedigen om te leren wat AI is, wat er mogelijk is met AI en wat niet, en hoe AI-methoden gecreëerd kunnen worden. De cursus bestaat uit theorie en praktische oefeningen. Je kunt zelf je eigen tempo bepalen.


— Met artificiële intelligentie begint een nieuwe tijdperk waarin bedrijven onderzoek moeten doen. Bedrijven die bereid zijn te experimenteren en daarvan te leren, maken de grootste vorderingen. Waarschijnlijk zullen zij de overhand hebben.
Hanna Hagström , directeur van AI-bedrijf Reaktor
— AI zal een even grote impact hebben op onze samenleving als elektriciteit.
Risto Siilasmaa , president directeur, Nokia

Deel 1

Inleiding in AI

Elements of AI is een gratis online cursus voor iedereen die wil weten wat AI is, wat AI kan en niet kan, en hoe AI ons beïnvloedt. Er komt geen hogere wiskunde of programmeren aan te pas.

Begin met de cursus
Robots2

Ons verhaal tot nu toe

In het voorjaar van 2018 kwamen Reaktor en de Universiteit van Helsinki samen; het doel was ervoor te zorgen dat mensen door AI mondiger worden en zich er niet door bedreigd voelen. Samen hebben zij Elements of AI opgezet. Daarmee kunnen mensen met een uiteenlopende achtergrond basiskennis over AI opdoen.

1 miljoen deelnemers

Meer dan 1 miljoen mensen hebben zich aangemeld.

170 landen

De cursus wordt over de hele wereld gevolgd: mensen uit meer dan 170 landen hebben hem voltooid.

40 % vrouwen

Ongeveer 40 % van de deelnemers is vrouw, meer dan twee keer het gebruikelijke aandeel bij computercursussen.

Partners

Technische Universiteit Delft

Top onderwijs- en onderzoek staan centraal bij de TU Delft, de oudste en grootste technische universiteit van Nederland. De universiteit bereidt studenten voor op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en leidt de verantwoordelijke leiders van morgen op in wetenschap, technologie, design en innovatie. Onze gezamenlijk missie: impact voor een betere samenleving.

De Nederlandse AI Coalitie

De Nederlandse AI Coalitie is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven met elkaar te verbinden. De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn.