Maakt programmeren of wiskunde deel uit van de cursus?

Programmeren niet, maar wel wat wiskunde. Er is echter geen gespecialiseerde kennis nodig: de cursus is zo opgezet dat basiskennis van wiskunde voldoende is. De informatie die je nodig hebt om de oefeningen te doen, wordt tijdens de cursus gegeven, maar sommige oefeningen en onderdelen kunnen lastig zijn als je nooit wiskunde hebt gedaan. Bij sommige oefeningen moet je een tekening op papier maken om het antwoord op de vraag te vinden.